Analiz, Makale

Mimarlık hizmetini perakende olarak düşünmek mümkün mü?

Mimarlık hizmeti kişiye özel, yapılacağı bölgeye has inşaat koşulları göz önüne alınarak verilen mekan tasarlama işidir.Mimarlık ve mekan kavramları bir arada telaffuz edilebilmektedir.İç mekan ve iç mimar kavramı nasıl birlikte telaffuz ediliyorsa.

Biraz beyin fırtınası yaptıktan sonra mimarlık hizmetinin sipariş üzerine geliştirilebilmesi haricinde, zaten hazır konseptler üzerinden satın alınabilmesi yani diğer bir deyişle perakendeye (ç)evrilebilmesi konusunda bazı görüşlere sahip oldum.

Mesleği iki paralık etmek, saygınlığını düşürmek ya da işi basite indirgemek niyetinde değilim.Bu işten ben de ekmek yiyorum neticede.

Aksine alternatif gelir yolları yaratmak, mesleki anlamda daha sıcak para akışı sağlamak için çeşitli tipolojilere ait hazır projeler üzerine yoğunlaşmak fikrini sizlerle sunuyor olduğumu da özellikle belirtmek isterim.

Yani nasıl ki apple samsung gibi teknoloji devleri her sene belirli modeller üzerinde çalışarak yeni yeni ürünler ortaya koyabiliyorsa biz mimarlar veya proje geliştiriciler de bazı çalışmalar yaparak bu modellerin zaman içerisinde ilerlemesini gelişmesini sağlayıp perakende pazarına da giriş yapabilirler.Ya da yapabilirler mi?.

Bunun tartışmasını yapmak istiyorum doğrusu birileriyle.Mimarlık forumunu devreye aldık dileyenler burada konuyu genişletebilirler.

Peki sizce mimarlık mesleği perakende olarak düşünülebilir mi?Daha önce hazırlanan projelerin konut geliştiricilere veya ihtiyaç sahiplerine satışı gerçekleştirilebilir mi?.

Globalleşmek küreselleşmek ve küresel markaların stratejileri gibi bir başka mimarlık firmasının franchise şubesi mantığında bu meslek düşünülebilir mi?.

Değerli fikirleriniz neler?

Sizin için seçtiklerimiz

Bir Cevap Yazın